87 ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 49   ถ.จรัญสนิทวงศ์

เขตบางพลัด  แขวงบางบำหรุ กทม. 10700

รถเมย์ที่ผ่าน สาย 108, 203, 66, 170ร, 175ร, 710